Avaleht
Programm „Juveniilse idiopaatilise artriidiga teismelise kliendi kompleksne rehabilitatsioon“ Prindi

Rehabilitatsiooniprogramm  „Juveniilse idiopaatilise artriidiga teismelise kliendi kompleksne rehabilitatsioon“ toetab noorte artriiti haigestunud teismelise lapse ja tema tugivõrgustiku toimetulekut kroonilise haigusega.

 Prorgammi on oodatud juveniilse idiopaatilise artriidi diagnoosiga lapsed vanuses 10-15 aastat.

Programmi eesmärk. Läbi lapse ja pere haigusteadlikkuse tõusu ja toimetulekuoskuste paranemise soovime parandada lapse võimet sooritada kehalisi ülesandeid, mis on seotud enese eest hoolitsemisega, liikumisega, õppetöö, vabaaja- ning koduste tegevustega ning parandada osalemist eakohastes tegevustes (koolis ja huviringides käimine).

Programmi viiakse läbi SA TÜK lastekliinikus Tartus aadressil Lunini 6 ja Aura Veekeskuses ajavahemikul 1.10.2017-1.10.2018 ambulatoorsena (ilma majutuseta). Programmi raames läbiviidavad tegevused on lapsele ning tema perele ja võrgustikule ilma omaosalustasuta.

Programmi meeskond: sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog, õde, arst

Programmi tegevused:

-rehabilitatsiooniprogrammi tutvustav kohtumine lapse ja perega, rehabilitatsioonivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine

-kaks 5-päevast intensiivset rehabilitatsioonitsüklit, kus toimub valdavalt füsioteraapia nii saalis kui basseinis; nii grupis kui individuaalselt. Vastavalt vajadusele lisandub psühholoogi, tegevusterapeudi, sotsiaaltöötaja., õe ja arsti teenus.

-ülejäänud aja jooksul saab laps ja pere 1 x kuus individuaalset nõustamist ja õpetamist haigusteadlikkuse parandamiseks ja igapäevaelu kvaliteedi parandamiseks. Programmi kogu maht ühe kliendi kohta on 81 tundi.

- Programmi esimese aktiivse tsükli lõpus saab klient kaasa koduse individuaalse harjutusprogrammi ja soovitused, mida klient kodus iseseisvalt ja koostöös lapsevanematega  järgib. See eeldab kliendi ja pereliikmete aktiivset tegevust ka kohtumiste vahelisel ajal.

- Eelneval kokkuleppel perega kohtub meeskond ka kooli personaliga, et nõustada neid toetama lapse toimetulekut koolis.

-kokkuvõte ja tagasiside programmi lõpus

Programmi oodatav tulemus: Programmi läbinud lapsel paraneb füüsiline aktiivsus ja  elukvaliteet, selle läbi paraneb tema osalus õppe- ja vaba aja tegevustes. Paraneb kliendi ja tema lähivõrgustiku teadlikkus lapse haigusest tulenevatest erivajadustest ja praktiline oskus haigusega toimetulekul.

Kontakt ja lisainfo: sotsiaaltöötaja Kätlin Jaeger telefon: 7319 602 ja e-post: katlin.jaeger@kliinikum.ee