Avaleht Missioon ja eesmärgid
Missioon ja eesmärgid Prindi

Lastekliiniku missioon - tõenduspõhise ja lapsekeskse arstiabi andmine, pediaatria eriala õpetamine ja arendamine.

Visioon - lastekliinik on efektiivselt toimiv uuendusmeelne raviasutus, mis on eelistatud patsientide ja hinnatud erialaprofessionaalide poolt.

 

Lastekliiniku eesmärgid: 

Tegevuse efektiivsus
Hästitoimiv ambulatoorne ja statsionaarne ravi ja selle korraldus
Säästlik ja optimaalne ressursside kasutus kvaliteetsete ravi- ja tegevustulemuste saavutamisel
Koostööd ja erialast arengut toetava organisatsioonikultuuri kujundamine 

Uuendusmeelsus
Avatus uuendustele, kaasaegsetele koolitusvõimalustele, uute teadmiste rakendamisele 

Patsientide eelistus
Kaasaegne haigusseisundite käsitlus, diagnoosimine, ravi ja rehabilitatsioon
Patsientide ja vanemate nõustamine, haiguste ennetamine, tervise edendamine
Lapsesõbralik ja mugav keskkond

Hinnatud töökoht spetsialistidele
Mitmekesiste koolitusvõimaluste pakkumine
Väärilise töötasu maksmine
Kaasaegne ja tudengisõbralik õppetöö tudengitele ja residentidele
Multidistsiplinaarsete täienduskursuste korraldamine arstidele
Pediaatriaalase teadustöö tegemise toetamine 

Osalemine riigi tervishoiupoliitika kujundamisel lähtudes eesti laste tervise huvidest
Aktiivne ja tulemuslik koostöö Eesti Lastearstide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Haigekassa, Eesti Lastekaitseliidu jt organisatsioonidega.