Avaleht Teabenõuded
Info isiku tervislikku seisundit kajastavate andmete väljastamisest SA TÜ Kliinikumis Prindi

Avaldusi väljavõtete ja koopiate saamiseks isiku raviandmetest SA TÜ Kliinikumis võetakse vastu isikut tõendava dokumendi alusel Tartu Ülikooli Kliinikumi kantseleides asukohaga:L. Puusepa 8 kabinet E-111 või L. Puusepa 1a kabinet 4097.

 

Täpne info telefonil 731 9204 ja Kliinikumi kodulehel


Vastu võetakse avaldusi veel teistes kliinikumi kantseleides (L.Puusepa 1a, L.Puusepa 8, N.Lunini 6) isikut tõendava dokumendi alusel.

 

Avalduse võib saata ka:

 • posti teel aadressil:
            SA TÜ Kliinikumi analüüsi-marketingiteenistus
            Puusepa 8
            51014 TARTU
 • faksi teel 731 9205
 • e-kirjaga: kliinikum@kliinikum.ee
 • interneti teel

Kõik avaldused menetletakse analüüsi-marketingiteenistuses.

 

Kindlasti peavad olema avalduses esitatud järgmised andmed:

 • avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 • posti- või elektronpostiaadress (soovi korral ka  faksinumber);
 • kontaktandmed (telefon, mobiil);
 • isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, kelle kohta andmeid soovitakse;
 • täpne päring, mille kohta andmeid soovitakse (ravil viibimise aeg, kliinik, osakond jne.);
 • avalduse esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

Vastamise tähtaeg on 5-15 päeva alates avalduse saabumisele järgnevast päevast.

 • Kohapeal kirjutatud avaldusele ja digitaalselt allkirjastatud avaldusele vastatakse avalduses näidatud viisil.
 • Postiga, e-kirjaga või faksiga saadetud avalduse vastusele tuleb järgi tulla kliinikumi kantseleisse aadressil Puusepa 8, kabinett C236, kus väljavõtted ravidokumentidest väljastatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.
 • Juhul, kui Teil ei ole võimalik ise tulla kohale avaldust esitama või vastusele järgi, võib seda teha kolmas isik, kellele olete andnud oma tervislikku seisundit kajastavatele andmetele juurdepääsuks kirjaliku nõusoleku (volikirja).

 


Alus: Kliinikumi koduleht: patsiendiinfo > andmete väljastamine

Isiku tervislikku seisundit kajastavate andmete andmekandjatel väljastamise,
kasutamise ja transportimise juhend kliinikumis JKL - 62