Avaleht Arstiteadus
Arstiteadus
Meditsiiniteaduste valdkonnas Prindi
Esmaspäev, 25 September 2017 09:41

Valdkond alustas uut õppeaastat
2017/18. õppeaastal alustab TÜ meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid 420 uut tudengit. Kokku õpib sel õppeaastal valdkonnas 1909 üliõpilast. Arst-residente on 640, kellest sel aastal alustab 144.

 

Uuring liigesekulumusest tõi arstiteaduse doktorandile rahvusvahelise auhinna
Septembri alguses Poolas toimunud ortopeede ühendava HypOrth konsortsiumi kohtumisel pälvis arstiteaduse doktorant ja ortopeedia resident Kaspar Tootsi auhinna parima posterettekande eest. Ettekandes kirjeldas Tootsi uuringut, kus osteoartroosi uurimiseks kasutati uudset uurimismetoodikat, millega saab määrata madalmolekulaarseid ainevahetuse vahe- ja lõpp-produkte. Tegemist on osaga Tootsi doktoritööst “Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine.”

HypOrth konsortsiumi näol on tegemist rahvusvahelise projektiga, mille eesmärgiks on uute biomarkerite tuvastamine, mis aitaksid prognoosida liigesproteesidega seotud tüsistusi ja välja töötada uusi ning paremaid proteese.

 

TÜ alustas koostööd Apotheka Tartu Raekoja apteegiga
TÜ farmaatsia instituut alustas sellest õppeaastast koostööd Apotheka Tartu Raekoja apteegiga, kuhu loodi sobiv õpikeskkond proviisoriõppe tudengitele praktiliste oskuste omandamiseks. Nii on võimalik senisest paremini siduda akadeemilist ja praktilist farmaatsiat, et tõsta apteegiteenuse kvaliteeti ning viia teadusmaailma saavutused kiiremini praktikasse.

 

Hiie Soeorg kaitseb doktoritööd
Kõik huvilised on oodatud 24. oktoobril kell 15.00 Biomeedikumi auditooriumisse 1006 Hiie Soeoru väitekirja „Koagulaas-negatiivsed stafülokokid enneaegsete vastsündinute seedetraktis ja nende emade rinnapiimas“ kaitsmisele.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

 
Meditsiiniteaduse valdkonnas Prindi
Teisipäev, 22 August 2017 09:14

Vastuvõtust
Meditsiiniteaduste valdkonna nelja doktoriõppekava kohta esitati kokku 60 avaldust. Vastu võeti 31 doktoranti, neist 23 arstiteaduse, 4 neuroteaduste, 1 farmaatsia ning 3 liikumis- ja sporditeaduste erialale.

 

Juulis avalikustas TÜ vastuvõetute nimekirjad. Kõrghariduse esimesel astmel esitati kõige rohkem avaldusi arstiteaduse õppekavale (629 avaldust). Arstiteaduse eestikeelsesse õppesse võeti vastu 176, ingliskeelsesse õppesse 24, hambaarstiteadusse 32 ja proviisoriõppesse 36 noort. 14. augusti seisuga oli sel aastal minimaalseks läbiminevaks palliks arstiteaduse erialal 83,9 eestikeelses ja 74,9 inglisekeelses õppes, hambaarstiteaduses 85,2 ning proviisoriõppes 73,7.

 

Arstiteaduskonna aastapäeva üritused 2017
Kõigile huvilistele avatud aastapäeva üritused algavad 12. oktoobril teaduskonverentsiga, kus valdkonna teadurid, õppejõud, doktorandid, üliõpilased jt tutvustavad viimase aasta teadusuuringute tulemusi.

 

13. oktoobril toimub konverents “Teadus terviseks! Riiklike preemiatega tunnustatud uuringud”. Akadeemilise loengu “The Burden of Stroke: How to reduce it” peab Helsingi ülikooli emeriitprofessor Markku Kaste. Õhtul toimub dekaani vastuvõtt, kus antakse üle arstiteaduskonna medalid ja autasustatakse teaduskonverentsi parimaid.


Täpsem info: meditsiiniteadused.ut.ee/ar2017

 

Doktoritööde kaitsmised

Kerli Mooses kaitseb 23. augustil kell 12.15 TÜ senati saalis väitekirja „Eesti 7–13 aastaste õpilaste liikumisaktiivsus ja kehaliselt mitteaktiivne aeg erinevates koolipäeva osades ja vastavus liikumisaktiivsuse soovitustele“.

 

Uku Haljasorg kaitseb 29. augustil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Tsentraalse tolerantsuse eest vastutavad transkriptsioonilised protsessid tüümuses”.

 

Živile Riispere kaitseb 1. septembril kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „IgA nefropaatia uuring Oxford’i klassifikatsiooni järgi: IgA nefropaatia kliinilis-morfoloogilised korrelatsioonid, haiguse progresseerumise ja renoprotektiivse ravi efekti uuringud“.

 

Kristina Hermann
Turunduse ja kommunikatsioonispetsialist

 
Meditsiiniteaduste valdkonnas Prindi
Neljapäev, 22 Juuni 2017 07:32

Selgusid TÜ senati uued liikmed
Meditsiiniteaduste valdkonnast on akadeemiliste töötajate esindajad senatis Mihkel Zilmer, Pärt Peterson, Külli Kingo ja Irja Lutsar. Senati uue koosseisu volitused algavad 1. juulist 2017.

 

Meditsiiniteaduste valdkond võeti Euroopa meditsiiniülikoole ühendava assotsiatsiooni liikmeks
18.–20. maini Taanis Kopenhaageni ülikoolis toimunud ECTS Medicine Association aastakoosolekul võeti TÜ meditsiiniteaduste valdkond esimesena Baltikumist assotsiatsiooni liikmeks. Assotsiatsioon ühendab Euroopa meditsiiniülikoole ning arstiteaduskondi alates 2004. aastast, et edendada meditsiini valdkonna üliõpilaste välisvahetust läbi Euroopa ainepunktisüsteemi parema rakendamise.

 

TÜ senatis
TÜ senat andis 26. mail meditsiiniteaduste valdkonna ettepanekul emeriitdotsendi nimetuse meditsiinilise rakubioloogia dotsendile Andres Piirsoole.

 

Arstiteaduse doktorant sai rahvusvahelisel konverentsil tunnustuse osaliseks
23.–27. maini Hispaanias toimunud 35. Euroopa Laste Infektsioonhaiguste konverentsil valiti doktorant Hiie Soeoru ettekanne ühe päeva parimaks suuliseks ettekandeks. TÜ professori Irja Lutsari juhendamisel uurib doktorant enneaegsete vastsündinute seedetrakti koloniseerivate koagulaas-negatiivsete stafülokokkide tõvestusvõimelisust ja organismi vastupanuvõimet nendele. Tegemist on mitmeaastase uurimistööga, mis on valminud TÜ kliinikumis, Tallinna lastehaiglas ja TÜ meditsiiniteaduste valdkonna mikrobioloogia osakonnas.

 

Lähenemas on teaduskonverentsi teeside esitamise tähtaeg
Ootame teese 12. oktoobril toimuvale Arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile 26. juunini. Teese saab esitada aadressil www.ut.ee/en/med-abstracts.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

 
Meditsiiniteaduste valdkonnas Prindi
Teisipäev, 16 Mai 2017 14:30

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu valis 15. märtsil kliinilise meditsiini instituudi südamekliiniku kardioloogia 0,2 koormusega dotsendiks Priit Kampuse. 19. aprillil valis nõukogu kliinilise meditsiini instituudi infektsioonhaiguste dotsendiks Matti Maimetsa ning veresoontekirurgia 0,25 koormusega dotsendiks Jaak Kalsi.

 

Arstiteaduskonna aastapäeva üritused toimuvad sel aastal 12.–13. oktoobril.

 

Esialgne kava
12. oktoober 2017
Teaduskonverents (9.00 – 16.00, Biomeedikumi auditoorium 1006)
• Doktorantide sessioon
• Üliõpilaste sessioon
• Teadurite, õppejõudude, arst-residentide jt sessioon
• Stendiettekanded

 

Teeside teaduskonverentsile esitamise tähtaeg: 26. juuni 2017.
Teeside esitamise vorm: www.ut.ee/en/med-abstracts

 

13. oktoober 2017
Konverents (Biomeedikumi auditoorium 1006)
Dekaani vastuvõtt (18.00-22.00, TÜ muuseumi valge saal)

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:
• Evelyn Aaviksoo kaitseb 19. mail kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt“.
• Liina Haring kaitseb 19. mail kell 14.00 A. Linkbergi auditooriumis väitekirja „Esmase psühhoosiepisoodiga patsientide kognitiivne funktsionaalsus”.
• Kalev Nõupuu kaitseb 14. juunil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Autosoom-retsessiivne Stargardti tõbi: fenotüübiline heterogeensus ja genotüübi-fenotüübi seosed“.
• Binh Ho Duy kaitseb 15. juunil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Osteogenesis imperfecta Vietnamis“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

 
Meditsiiniteaduste valdkonnas Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 14:59

Meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses pälvis Ernst Jaaksoni stipendiumi, mis on üks suurimaid üliõpilasele või teadurile antavaid erastipendiume Eestis. Stipendium võimaldab noorel teadlasel kaasfinantseerida koostöös USA, Etioopia ja Kenya teadlastega läbiviidavat uuringut suurte koormustega treeningute mõjust sportlaste üldisele tervislikule seisundile.

 

Veebruari lõpus toimunud Tartu ülikooli farmakognoosia professor Ain Raali inauguratsiooniloengut „Ta lendab lillest tabletti“ ravimite loodusliku päritolu ja tõhususe teemadel saab järele vaadata aadressil uttv.ee.

 

Rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds avalikustas edetabeli, mis reastab maailma ülikoole 46 erialal. Tartu ülikool on tänavu edetabelis esindatud 13 erialaga, millest kaks on meditsiiniteaduste valdkonnast. Meditsiiniteaduste valdkonnast on kõrgemail kohal farmaatsia ja farmakoloogia (edetabelis kohal 251–300), millele järgneb arstiteadus (edetabelis kohal 301–350). Kui arstiteadus on juba kolm aastat järjest edetabelis kõrget kohta hoidnud, siis farmaatsia ja farmakoloogia on edetabelis esimest korda.

 

Kaitsmisele tulevad doktoritööd:

Aleksei Rakitin kaitseb 3. aprillil kell 14.00 A. Linkbergi audiotooriumis väitekirja „Valproaadi metaboolsed efektid epilepsiaga patsientidel akuutse ja kroonilise ravi puhul“;
Eveli Kallas kaitseb 18. aprillil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Immunoloogiliste faktorite mõju HIV-i, B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirustesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas“;
Tiina Freimann kaitseb 28. aprillil kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Skeleti-lihasvalud õdedel: levimus, ohutegurid ja sekkumine“;
Evelyn Aaviksoo kaitseb 19. mail kell 14.00 Biomeedikumi auditooriumis 1006 väitekirja „Haiguse tõttu töölt puudumine Eestis: mõjurid ja töövõimetuslehtede hüvitamise korra muudatuste efekt“.

 

Kristina Hermann
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
meditsiiniteaduste valdkond

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 1 / 17