Üldandmed
Esitaja eesnimi *
Esitaja perenimi *
Asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava infopäringu
puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus ja äriregistri kood

Kontaktandmed * (vähemalt üks väli on kohustuslik)
Postiaadress
E-posti aadress
Telefon *
Faksinumber

Taotletava teabe sisu kirjeldus *

Lisa fail (vajadusel)


Taotletava teabe kasutamise eemärk
Taotletava infopäringu täitmise viis

Isiku enda ja teise isiku isikuandmetele juurdepääsu taotlemine
Isikut tõendava dokumendi nimetus *
Isikut tõendava dokumendi number *
Isikuandmetele juurdepääsu eesmärk *

Taotlen juurdepääsu enda või oma asutuse andmetele

Soovin juurdepääsu teise isiku isikuandmetele (märkige üks järgnevatest)

Teadusuuringu või riikliku statistika vajadusteks
Seadusest tuleneva ülesande täitmisel
Teise isiku nõusoleku olemasolul


Kinnitan, et oman:

Andmesubjekti nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks
Vastavas valdkonnas seaduse alusel loodud eetika komitee luba
Seadusest tulenevat ülesannet


Kinnitan esitatud andmete õigsust *