Patsiendil on õigus esitada kaebusi osutatud tervishoiuteenuste kohta ning teha ettepanekuid ja saada sellele tagasisidet.

Patsientidelt tagasiside saamiseks oleme loonud ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste süsteemi (edaspidi EKS) – selle vahendusel kogume nii ettepanekuid kui tähelepanukuid kliinikumis osutatud teenuste kohta.

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise õigus on kõigil kliinikumi patsientidel, nende esindajatel või omastel ja kliinikumi külastajatel.
Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.
Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

Kui Te ei jää kliinikumi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:


Eesti Haigekassa Tartu osakond Põllu 1a, Tartu 50303
e-post: tartu@haigekassa.ee;
Sotsiaalministeeriumi juures töötav
Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspert-
komisjon
Gonsiori 29, Tallinn 15027
e-post: info@sm.ee;
Terviseamet Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617 e-post: kesk@terviseamet.ee;
Eesti Patsientide Esindusühing Rüütli 4, Tartu 51007
e-post: tartu@epey.ee;
Tartu Maavalitsus, maavanem Riia 15, Tartu 51010
e-post: mv@tartumaa.ee

Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused

ettepanek tänuavaldus kaebus

JAH EI