PROJEKTI TUTVUSTUS
------------------------------------------------
TAUSTINFO
------------------------------------------------
SIHTGRUPP
------------------------------------------------
EESMÄRGID
------------------------------------------------
PROJEKTI ARSTLIKUD TEGEVUSED
------------------------------------------------
PROJEKTIS OSALEVAD ASUTUSED
------------------------------------------------
SPORDIMEDITSIINILISTE
TERVISEUURINGUTE
JUHIS

------------------------------------------------
AJAKIRJANDUSES
ILMUNUD MATERJALID

------------------------------------------------
KONTAKT
------------------------------------------------
VIITED
------------------------------------------------

SIHTGRUPP

Projekti sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a.) noored, kes treenivad regulaarselt (sh võistlevad) vähemalt 3 korda nädalas lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele. Alla 3 treeningkorra nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus („Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhend“, Eesti Haigekassa, 30.09.2009).