PROJEKTI TUTVUSTUS
------------------------------------------------
TAUSTINFO
------------------------------------------------
SIHTGRUPP
------------------------------------------------
EESMÄRGID
------------------------------------------------
PROJEKTI ARSTLIKUD TEGEVUSED
------------------------------------------------
PROJEKTIS OSALEVAD ASUTUSED
------------------------------------------------
SPORDIMEDITSIINILISTE
TERVISEUURINGUTE
JUHIS

------------------------------------------------
AJAKIRJANDUSES
ILMUNUD MATERJALID

------------------------------------------------
KONTAKT
------------------------------------------------
VIITED
------------------------------------------------

PROJEKTI ARSTLIKUD TEGEVUSED

Terviseuuring algab anamneesi analüüsimisega sportlase poolt eelnevalt täidetud spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustiku põhjal: täpsustatakse antud vastuseid ning selgitatakse välja treeningkoormus antud perioodil; kaebuste või sümptomite olemasolu koormuse ajal, mis võivad viidata organismi kohanemishäiretele kehalise koormusega; krooniliste haiguste olemasolu; läbitehtud traumad; ravimite tarvitamine; pärilike haiguste esinemine perekonnas.

Anamneesi analüüsile järgneb põhjalik läbivaatus organsüsteemide kaupa.

Hingamisfunktsiooni hindamiseks teostatakse spirograafia.

Vereringesüsteemi hindamiseks registreeritakse elektrokardiogramm (EKG) ning mõõdetakse arteriaalne vererõhk.


Nädalas enam kui 8 tundi treenivatel või vereringe süsteemi kaebustega noorsportlastel teostatakse EKG koormustest kas veloergomeetril, liikurrajal või sõudeergomeetril (sõltuvalt spordialast), mille käigus toimub pidev südametegevuse ning vererõhu monitoorimine.

Vastupidavusaladega tegelevatel sportlastel tehakse näidustuste olemasolul ka hapnikutarbimise kompleksuuring. Koormustesti põhjal antakse hinnang südame ja vereringe kohanemisele koormusega, kehalisele töövõimele.
 

Terviseuuringu andmete põhjal selgitatakse välja lisauuringute või teiste erialaarstide konsultatsioonide vajadus.

Kokkuvõtteks vormistatakse spordimeditsiinilise terviseuuringu otsus – kas lubatakse sportimine piiranguteta või terviseprobleemide ilmnemisel kehtestatakse piirangud. 


NB! Noorsportlastele on terviseuuringud tasuta, lisandub visiiditasu.