SPORDIMEDITSIINILINE
TERVISEUURING

------------------------------------------------
- MIKS?
------------------------------------------------
- KELLELE?
------------------------------------------------
- MILLAL?
------------------------------------------------
- KUS?
------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
TERVISEUURINGULE
TULLES

------------------------------------------------
SPORDIMEDITSIINILISE
TERVISEUURINGU
KÜSIMUSTIK

------------------------------------------------

- KELLELE?

Sul on võimalus spordiarsti juures tervist tasuta kontrollida, kui

  • oled kuni 19aastane (k.a.);
     
  • treenid regulaarselt;
     
  • 3 või enam treeningkorda (sh võistlused) nädalas


NB! Treeningkordade hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.
 
 
Kus saavad alla kolme treeningkorra (sh võistlused) treenivad noorsportlased tervist kontrollida?

 

Alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus.* Kui kontrolli käigus selgub kahtlus mingile terviseprobleemile, saab perearst lapse suunata spordiarstile või vastava erialaspetsialisti vastuvõtule täiendavatele uuringutele.

 

*Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010 määruse nr 2 alusel on lisaks koolimineku eelsele tervisekontrollile ette nähtud perearsti tervisekontrollid II, V ja IX klassis (lastel vanuses 8-9 aastat, vanuses 11-12 aastat ja vanuses 15-16 aastat)


Eeltoodud määruse on kättesaadav
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13263878