SPORDIMEDITSIINILINE
TERVISEUURING

------------------------------------------------
- MIKS?
------------------------------------------------
- KELLELE?
------------------------------------------------
- MILLAL?
------------------------------------------------
- KUS?
------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
TERVISEUURINGULE
TULLES

------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
VASTUVÕTULE
REGISTREERIMISEL

------------------------------------------------
TREENERI ÜLESANDED
------------------------------------------------
KEHALISE VÕIMEKUSE
HINDAMINE

------------------------------------------------
SPORDIMEDITSIINILISE
TERVISEUURINGU
KÜSIMUSTIK

------------------------------------------------

TREENERI ÜLESANDED

Noorsportlase vaimne heaolu ja sportlik areng on tagatud siis, kui
treeningkoormused vastavad:

 • tervislikule seisundile
 • füüsilisele ja vaimsele ettevalmistusele
 • bioloogilisele vanusele

Lapsed ei ole väiksemõõtmelised täiskasvanud ei füsioloogiliselt
ega psüühiliselt.

Kõik noorsportlased olenemata nende võimetest peavad läbima
üldettevalmistava treeningu etapi. Üldettevalmistav etapp kestab
tavaliselt 8.-14. eluaastani, kuid sõltub noorsportlase bioloogilise
arengu kiirusest, spordiala iseärasustest (nt võimlemine).

Üldettevalmistava  etapi peaülesanneteks on:

 • tervise tugevdamine
 • igakülgne kehaline areng
 • huvi äratamine spordi vastu
 • tahteomaduste kasvatamine
 • aktiivse sportliku hoiaku kujundamine

Oluline on, et:

 • treeningkoormuste maht ja intensiivusus tõusevad järk-järgult
 • jälgitakse vajalikku toitumis- ja puhkereþiimi ning õiget riietumist
 • toimub spordiala reeglite õpetus ja kontroll
 • arvestatakse väliskeskkonna tingimustega
 • kasutatakse korralikke kaitsevahendeid ja oskuslikku julgestust
  (sõltuvalt spordialast)
   

Haiged ja äsja paranenud või vigastatud noorsportlased ei tohi osaleda
treeningutel ja võistlustel. Peale haigusest või vigastusest paranemist
treeningutele naasmisel tuleks alustada järk-järgulist treeningkoormust
tõstes, mitte enne haigestumist/vigastust tasemelt jätkates.

Oluline on treeneri, noorsportlase, lapsevanema/ hooldaja ja spordiarsti
igakülgne koostöö.

Terviskontrolli eesmärgiks on koostöös treenerite , lapsevanemate või
hooldajatega terve, tugeva füüsilise ja vaimse üldettevalmistusega noore
inimese kasvatamine.