SPORDIMEDITSIINILINE
TERVISEUURING

------------------------------------------------
- MIKS?
------------------------------------------------
- KELLELE?
------------------------------------------------
- MILLAL?
------------------------------------------------
- KUS?
------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
TERVISEUURINGULE
TULLES

------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
VASTUVÕTULE
REGISTREERIMISEL

------------------------------------------------
TREENERI ÜLESANDED
------------------------------------------------
KEHALISE VÕIMEKUSE
HINDAMINE

------------------------------------------------
SPORDIMEDITSIINILISE
TERVISEUURINGU
KÜSIMUSTIK

------------------------------------------------

VASTUVÕTULE REGISTREERIMINE

Uuringule registreerimise eelselt on vaja välja selgitada noorsportlase treeningute maht (st treeningkordade, sh võistluste, arv nädalas) ning täpsustada eelmise uuringu aeg ja uuringu teostanud asutus.

Kui treeningkoormus on alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas, siis sel juhul on uuringud võimalik läbida perearsti juures tavatervisekontrolli käigus.

 

Sotsiaalministri 6. jaanuari 2010 määruse nr 2 alusel on lisaks koolimineku eelsele tervisekontrollile ette nähtud perearsti tervisekontrollid II, V ja IX klassis (lastel vanuses 8-9 aastat, vanuses 11-12 aastat ja vanuses 15-16 aastat).

 

Uuringud, mille eesmärk on ainult kehalise võimekuse hindamine ning andmete kogumine treeningute planeerimiseks, ei kuulu ravikindlustusest rahastatavate uuringute hulka ning selleks peab vahendid leidma kas spordiklubi või lapsevanemad. Samas on ka sellisel juhul baasuuringud (spordiarsti vastuvõtt, läbivaatus, EKG, 
spirograafia) rahastatud Haigekassa poolt ning spordiklubi või lapsevanemate kanda jääb ainult täiendava (meditsiinilise näidustuseta) uuringu maksumus.

 

Sama on võistluseelse tervisekontrolliga: noorsportlaste spordimeditsiinilised terviseuuringud on plaaniline tegevus ning Haigekassa ei pea tagama noortele võistluste-eelset tervisekontrolli, vaid lähtutakse üldisest  järjekorrast. Seetõttu on oluline  nii treeneritel kui lapsevanematel õigeaegselt 

planeerida ja broneerida uuringute aeg.   Kui soovitakse uuringuid kiiremini kui on üldine järjekord, siis on võimalik need teha selle eest ise tasudes.