SPORDIMEDITSIINILINE
TERVISEUURING

------------------------------------------------
- MIKS?
------------------------------------------------
- KELLELE?
------------------------------------------------
- MILLAL?
------------------------------------------------
- KUS?
------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
TERVISEUURINGULE
TULLES

------------------------------------------------
MIDA PEAB TEADMA
VASTUVÕTULE
REGISTREERIMISEL

------------------------------------------------
LAPSEVANEMA ÜLESANDED
------------------------------------------------
SPORDIMEDITSIINILISE
TERVISEUURINGU
KÜSIMUSTIK

------------------------------------------------

- MIKS?

Noorsportlaste tervisekontrolli üldine eesmärk on tagada iga sportlase tervis ja ohutus nii treeningutel kui võistlustel.

Laste ja noorte osalemine intensiivses treeningus ja võistlusspordis  on suurendanud oluliselt vajadust tervisliku seisundi järelevalve järele. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugi-liikumis süsteemi kahjustused)  või ka äkksurm.

Seetõttu on äärmiselt oluline, et lapsevanemal oleks teada treeningutel käiva lapse terviseprobleemid.